Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hua Yingxuan]

華應宣(1880?-?)﹐男﹐無錫人(今江蘇無錫)

Search the China Biographical Database for further information on Hua Yingxuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 華應宣 Hua Yingxuan﹕
In 晚香集:詩三卷,詞一卷,歌一卷(清周曾镛, 王南城, 周韞玉撰)。民國十七年(1928)排印本 Wan xiang ji: shi 3 juan, ci 1 juan, ge 1 juan (by Zhou Zengyong, Wang Nancheng, and Zhou Yunyu, Qing Dynasty)
詩 shi: 新正初三夜聯句: Xin zheng chu san ye lian ju Page 80
詩 shi: 詠足指各人之足: Yong zhu zhi ge ren zhi zhu Page 81
詩 shi: 詠手指各人之手 : Yong shou zhi ge ren zhi shou Page 81
詩 shi: 詠髮指各人之髮: Yong fa zhi ge ren zhi fa Page 82
詩 shi: 箬帽洋燈 : Ruo mao yang deng Page 82
詩 shi: 初八夜朝王會即景聯句: Chu ba ye chao wang hui ji jing lian ju Page 82
詩 shi: 附原作 : Fu yuan yun Page 111
文﹕跋 Wen: Ba: 晚香集跋: Wan xiang ji ba Page 171
8 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )