Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Sun Suyu]

孫蘇玉(1869-1935後)﹐女﹐字劍秋﹐無錫人(今江蘇無錫)。Related Materials: 著有 《歲寒集》。閬苑奇葩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Sun Suyu

[show details]

[hide texts]
Writings of 孫蘇玉 Sun Suyu﹕
In 晚香集:詩三卷,詞一卷,歌一卷(清周曾镛, 王南城, 周韞玉撰)。民國十七年(1928)排印本 Wan xiang ji: shi 3 juan, ci 1 juan, ge 1 juan (by Zhou Zengyong, Wang Nancheng, and Zhou Yunyu, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 晚香集序: Wan xiang ji xu Page 9
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo Page 61
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:憶荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Yi he Page 94
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:訪荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Fang he Page 94
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:賞荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Shang he Page 94
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:荷珠 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: He zhu Page 95
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:白荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Bai he Page 95
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:紅荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Hong he Page 95
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:採荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Cai he Page 96
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:供荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Gong he Page 96
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:寫荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Xie he Page 96
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:繡荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Xiu he Page 96
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:殘荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Can he Page 97
詩 shi: 附姻妹孫蘇玉和作:詠荷 : Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Yong he Page 97
詩 shi: 附蘇玉婉如答詩(四首) : Fu Suyu Wanru da shi (si shou) Page 126
15 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )