Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Qian]

袁潛﹐晚清民國人﹐男﹐字臞楳﹐當湖人(今浙江平湖)

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Qian

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁潛 Yuan Qian﹕
In 壽筠簃詩稿:一卷(清陳麗芳撰)。民國十四年(1925)刻本 Shou yun yi shi cao: 2 juan (by Chen Lifang, Qing dynasty)
詩 shi: (題詠): (Ti yong) 題詠.7a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )