Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huidong]

惠棟(1697—1758)﹐男﹐字定宇﹐號松崖﹐又名小紅豆先生﹐吳縣人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Huidong

[show details]

[hide texts]
Writings of 惠棟 Huidong﹕
In 南樓吟稿:二卷, 附哀詞(清徐映玉撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本 Nan lou yin gao:2 juan, fu ai ci (by Xu Yingyu, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 附南樓授詩圖序: Fu Nan lou shou shi tu xue 1.9a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )