Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Weiyun]

楊味雲(1868—1948)﹐男﹐號苓泉居士﹐又名壽柟,壽枬﹐無錫人(今江蘇無錫)。Related Materials: 著有 有《雲在山房類稿》《秋草齋詩鈔》《雲邁漫錄》等行世。。《楊味雲與榮園雅集》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Weiyun

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊味雲 Yang Weiyun﹕
In 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 長兄味雲勉詞: Zhang xiong Weiyun mian ci 序.1a
詩 shi: 味雲長兄題蓮花博士圖: Weiyun zhang xiong ti Lian hua bo shi tu 卷首題詞.11b
詩 shi: 長兄題卞玉京小像: Zhang xiong ti Bian Yujing xiao xiang 卷首題詞.12a
詩 shi: 長兄題秋齋清夜: Zhang xiong ti Qiu zhai qing ye 卷首題詞.12a
詩 shi: 長兄題楊妃病齒圖: Zhang xiong ti Yang fei bing chi tu 卷首題詞.12a
詩 shi: 長兄題我聞室圖: Zhang xiong ti Wo wen shi tu 卷首題詞.12a
詩 shi: 長兄題李清照琵琶亭長卷: Zhang xiong ti Li Qingzhao Pi pa ting changjuan 卷首題詞.12b
詩 shi: 長兄題溫都監女窺東坡: Zhang xiong ti Wen du jian nü kui Dongpo 卷首題詞.12b
詩 shi: 長兄題湖上晚涼: Zhang xiong ti Hu shang wan liang 卷首題詞.12b
9 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )