Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Shejing]

江畬經﹐晚清民國人﹐男﹐字伯訓。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Shejing

[show details]

[hide texts]
Writings of 江畬經 Jiang Shejing﹕
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕序 Wen: Xu: 江序: Jiang xu Page 15
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )