Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
程蕙英﹐清末民國人﹐女﹐字茝儔﹐號毘陵女士﹐陽湖人(今江蘇常州)。《名媛詩話》、《然脂餘韻》著錄有著錄。有瑞芝室主人。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 程蕙英 ﹕
In 五十二回鳳雙飛全傳:五十二卷(清程蕙英撰)。民國癸亥(1923)仲春江左書林順記印 Wu shi er hui feng shuang fei quan zhuan: 52 juan (by Cheng Huiying, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 敘: Xu 序1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 愛英才郭公拔士 點會元張景馳名 : Di yi hui Ai ying cai Guo gong ba shi Dian hui yuan Zhang Jing chi ming 第一回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 封義子聖主識奇童 證三生仙郎逢舊友: Di er hui Feng yi zi sheng zhu shi qi tong Zheng san sheng xian lang feng jiu you 第二回1a
53 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )