Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Jilin]

周際霖﹐道光咸豐同治光緒人﹐男﹐字霽樓﹐貴筑人(今貴州貴陽)

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Jilin

[show details]

[hide texts]
Writings of 周際霖 Zhou Jilin﹕
In 棗香山房詩集:二卷(清許秀貞撰)。清道光二十六年(1846)丙午刻本 Zao xiang shan fang shi ji: 2 juan (by Xu Xiuzhen, Qing dynasty)
詩 shi: 前題(二首): Qian ti (er shou) 1-題詞.10b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )