Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Shu]

朱樹(嘉慶道光咸豐(1863卒))﹐男﹐號蔭堂﹐貴筑人(今貴州貴陽)。《清史稿.列傳》(349卷)有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Shu

[show details]

[hide texts]
Writings of 朱樹 Zhu Shu﹕
In 棗香山房詩集:二卷(清許秀貞撰)。清道光二十六年(1846)丙午刻本 Zao xiang shan fang shi ji: 2 juan (by Xu Xiuzhen, Qing dynasty)
詞 ci: 前題: Qian ti 1-題詞.6a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )