Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Chuanqi]

劉傳祁(1843-?)﹐男﹐字儕交﹐號永詩﹐又名琪伯﹐吳縣人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Liu Chuanqi

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉傳祁 Liu Chuanqi﹕
In 選綠齋詩鈔:三卷,詩餘一卷(清韓德玉撰)。清光緒三十四年(1908)唐縣刻本 Xuan lü zhai shi chao: 3 juan, shiyu 1 juan (by Han Deyu, Qing dynasty)
文﹕略傳 Wen: lüe zhuan: 誥封恭人欽旌孝婦先室韓恭人事略: Gao feng gong ren qin jing xiao fu xian shi Han gong ren shi lue 序.6a
詩 shi: 悼韓恭人(八首): Dao Han gong ren (ba shou) 序.10a
文﹕識 Wen: Zhi: (識): (Zhi) 序.12a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )