Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Feng Peiwen]

馮佩文﹐清人﹐女。

Search the China Biographical Database for further information on Feng Peiwen

[show details]

[hide texts]
Writings of 馮佩文 Feng Peiwen﹕
In 千里樓詩草:詩一卷附詩餘(清周維德撰)。清光緒二年(1876)刻本 Qian li luo shi cao: shi 1 juan fu shi yu (by Zhou Weide, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: (題詞) (二首): (Ti ci) (er shou) 題詞2.1b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )