Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Qiu]

朱球(ca. 1850-1880)﹐女﹐字天球﹐又名韻采。Related Materials: 著有 《天球遺稿》。有朱孔彰作《墓誌銘》。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Qiu

[show details]

[hide texts]
Writings of 朱球 Zhu Qiu﹕
In 天球遺稿:一卷(清朱球撰)。清光緒間(1875-1908)刻本 Tian qiu yi gao: 1 juan (By Zhu Qiu, Qing dynasty)
詩 shi: 己丑六月渡海: Ji chou liu yue du hai 稿.1a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 稿.1a
詩 shi: 遊觀音山: You Guanyin shan 稿.1a
詩 shi: 月夕: Yue xi 稿.1b
詩 shi: 香港遊洋人花園: Xianggang you yang ren hua yuan 稿.1b
詩 shi: 舟泊福州洋: Zhou bo Fuzhou yang 稿.1b
詩 shi: 梅花: Mei hua 稿.2a
詩 shi: 春夜口占: Chun ye kou zhan 稿.2a
詩 shi: 望焦山: Wang Jiao shan 稿.2a
詩 shi: 記夢: Ji meng 稿.2a
詩 shi: 荷花: He hua 稿.2b
詩 shi: 有思寄別: You si ji bie 稿.2b
詩 shi: 渡江: Du jiang 稿.2b
詩 shi: 風雨: Feng yu 稿.2b
詩 shi: 七夕二首: Qi xi er shou 稿.3a
詩 shi: 周忌: Zhou ji 稿.3a
詩 shi: 中秋: Zhong qiu 稿.3a
詩 shi: 江行: Jiang xing 稿.3b
詩 shi: 重陽有懷菊姊蓉妹: Chong yang you huai Ju zi Rong mei 稿.3b
詩 shi: 白菊花: Bai ju hua 稿.3b
詩 shi: 卽事: Ji shi 稿.4a
詩 shi: 丙申記夢: Bing shen ji meng 稿.4a
詩 shi: 仙娥: Xian e 稿.4b
詩 shi: 白牡丹: Bai mu dan 稿.4b
In 含青閣詩草:三卷,詩餘:一卷(清屈蕙纕撰)。清光緒間(1875-1908)刊本 Han qing ge shi cao:3 juan,Shi yu:1 juan(by Qu Huixiang, Qing Dynasty)
詩 shi: 附原作: Fu yuan zuo 3.8a
25 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )