Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Sijiang]

顧思姜﹐清同治光緒間人﹐女﹐字淑媛﹐太倉人(今江蘇太倉)

Search the China Biographical Database for further information on Gu Sijiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 顧思姜 Gu Sijiang﹕
In 求福居詩鈔:一卷附詩餘(清汪清撰)。清光緒二十九年(1903)刻本 Qiu fu ju shi chao: 1 juan fu shi yu (by Wang Qing, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: (題詞二首): (Ti ci er shou) 女史題辭.2a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )