Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Dai Xuansi]

戴烜姒﹐清道光-光緒人﹐女﹐字紅貞﹐新安人(今安徽黃山)。Related Materials: 著有 《絮春榭詩存》。

Search the China Biographical Database for further information on Dai Xuansi

[show details]

[hide texts]
Writings of 戴烜姒 Dai Xuansi﹕
In 絮春榭詩存:一卷(清戴烜姒撰)。清光緒三十一年(1905)石印本 Xu chun xie shi cun: 1 juan (by Dai Xuansi, Qing dynasty)
詩 shi: 讀辛幼安詞集: Du Xin Youan ci ji 詩存.1a
詩 shi: 春夜: Chun ye 詩存.1a
詩 shi: 天竹: Tian zhu 詩存.1b
詩 shi: 茶煙棋聲竹韻花影四律與諸姊妹作(四首): Cha yan qi sheng zhu yun hua ying si lü yu zhu zi mei zuo (si shou) 詩存.1b
詩 shi: 茉莉: Mo li 詩存.2a
詩 shi: 初夏: Chu xia 詩存.2b
詩 shi: 燕語: Yan yu 詩存.2b
詩 shi: 竹醉日戲賦醉竹: Zhu zui ri xi fu zui zhu 詩存.2b
詩 shi: 金陵弔古: Jin ling diao gu 詩存.3a
詩 shi: 竹醉日戲賦醉竹: Zhu zui ri xi fu zui zhu 詩存.3a
詩 shi: 嚴光: Yan guang 詩存.3a
詩 shi: 由滬至廣陵江行即景: You Hu zhi Guang ling jiang xing ji jing 詩存.3b
詩 shi: 春陰: Chun yin 詩存.3b
詩 shi: 酒仙: Jiu xian 詩存.3b
詩 shi: 春寒: Chuan han 詩存.4a
詩 shi: 白梅: Bai mei 詩存.4a
詩 shi: 惜春(二首): Xi chun(er shou) 詩存.4b
詩 shi: 偶成: Ou cheng 詩存.4b
詩 shi: 病懷: Bing huai 詩存.5a
詩 shi: 菊羹: Ju geng 詩存.5a
詩 shi: 菊枕: Ju zhen 詩存.5b
詩 shi: 盤香蠅拂用王蕙仙夫人韻(二首): Pan xiang ying fu yong Wang Huixian fu ren yun (er shou) 詩存.5b
詩 shi: 闷坐: Men zuo 詩存.6a
詩 shi: 题山水便面: Ti shan shui bian mian 詩存.6a
詩 shi: 落葉: Luo ye 詩存.6a
詩 shi: 春日: Chun ri 詩存.6b
詩 shi: 新燕: Xin yan 詩存.6b
詩 shi: 航海: Hang hai 詩存.7a
詩 shi: 冰花: Bing hua 詩存.7a
詩 shi: 望月思親: Wang yue si qin 詩存.7b
詩 shi: 賀朗齊十九弟生子: He langqi shi jiu di sheng zi 詩存.7b
詩 shi: 佛手柑: Fo shou gan 詩存.8a
詩 shi: 螳車: Tang che 詩存.8a
詩 shi: 登樓遠眺: Deng lou yuan tiao 詩存.8a
詩 shi: 聞海警感作: Wen hai jing gan zuo 詩存.8b
詩 shi: 池萍: Chi ping 詩存.9a
詩 shi: 簾波: Lian bo 詩存.9b
詩 shi: 書味: Shu wei 詩存.9b
詩 shi: 秋宵風雨不寐有懷津中諸姊: Qiu xiao feng yu bu mei you huai jin zhong zhu zi 詩存.9b
詩 shi: 橘叟: Ju sou 詩存.10a
77 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )