Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Pan Zunqi]

潘遵祁﹐男﹐字覺夫﹐號順之﹐又名西圃﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《西圃集》。

Search the China Biographical Database for further information on Pan Zunqi

[show details]

[hide texts]
Writings of 潘遵祁 Pan Zunqi﹕
In 倦繡吟草:一卷, 倦繡詩餘:一卷(清繆寶娟撰)。清光緒四年(1878) 鉛印本 Juan xiu yin cao: 1 juan, Juan xiu shi yu: 1 juan (by Miao Baojuan, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 序.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )