Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lu Gong]

陸恭﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐字孟莊﹐號謹庭﹐吳縣人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Lu Gong

[show details]

[hide texts]
Writings of 陸恭 Lu Gong﹕
In 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本 Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
詩 shi: 前題(題佩香夫人秋燈課女圖): Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 贈言1.7a
詩 shi: 小詩三首寄呈佩香夫人(三首): Xiao shi san shou ji cheng Peixiang fu ren (san shou) 贈言2.3a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )