Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shao Hanchu]

邵涵初﹐清乾隆嘉慶間人﹐男﹐字吟泉﹐無錫人(今江蘇無錫)

Search the China Biographical Database for further information on Shao Hanchu

[show details]

[hide texts]
Writings of 邵涵初 Shao Hanchu﹕
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
詩 shi: 又[題花裏寫詩圖]: You [Ti Hua li xie shi tu] 2.12a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )