Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Jiarong]

李嘉溶﹐清乾隆嘉慶間人﹐男﹐字鏡源﹐桐城人(今安徽桐城)

Search the China Biographical Database for further information on Li Jiarong

[show details]

[hide texts]
Writings of 李嘉溶 Li Jiarong﹕
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
詩 shi: 又[題花裏寫詩圖](二首): You [Ti Hua li xie shi tu] (er shou) 2.11a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )