Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
王玲﹐清同治光緒間人﹐女﹐字繡石﹐正定人(今河北正定)。Related Materials: 著有 杏樓吟草。《清人詩文集總目提要》(1918頁)有著錄。有柯劭忞,崔其樞,戴芝,高熙喆﹐劉百衲。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 王玲 ﹕
In 杏樓吟草:一卷, 杏樓詩餘: 一卷(清王玲撰)。(民國紀元二十三年序)1934年間油印本 Xing lou yin cao: 1 juan, Xing lou shi yu: 1 juan (by Wang Ling, Qing dynasty)
詩 shi: 雪花: Xue hua 吟草.1a
詩 shi: 春雨: Chun yu 吟草.1a
詩 shi: 秋夕: Qiu xi 吟草.1a
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 吟草.1b
詩 shi: 寄懷蘊華表妹(二首): Ji huai Yun hua biao mei(er shou) 吟草.1b
詩 shi: 古戰場: Gu zhan chang 吟草.2a
詩 shi: 杜宇: Du yu 吟草.2a
詩 shi: 送春: Song chun 吟草.2a
詩 shi: 寄懷靜宜二嫂何其玉表妹(二首): Ji huai Jingyi er sao he Qiyu biaomei (er shou) 吟草.2b
詩 shi: 夜雪: Ye xue 吟草.2b
詩 shi: 登鐵山園假山: Deng Tie shan yuan jia shan 吟草.3a
詩 shi: 夏日偶占: Xia ri ou zhan 吟草.3a
詩 shi: 詠雪: Yong xue 吟草.3a
詩 shi: 懷風: Huai feng 吟草.3b
詩 shi: 悼蘭: Dao lan 吟草.3b
詩 shi: 秋日雨夕: Qiu ri yu xi 吟草.4a
詩 shi: 病中聞雨: 吟草.4a
詩 shi: 花: Hua 吟草.4a
詩 shi: 寄靜宜二嫂: Ji Jingyi er sao 吟草.4b
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:鬼門關望月: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Guimenguan wang yue 吟草.4b
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:奈何橋春泛: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Naiheqiao chun fan 吟草.4b
詩 shi: 寄靜宜二嫂: Ji Jingyi er sao 吟草.4b
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:奈何橋春泛: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Naiheqiao chun fan 吟草.5a
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:望鄉臺遠眺: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Wangxiangtai yuan tiao 吟草.5a
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:孟婆莊小飲: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Mengpozhuang xiao yin 吟草.5a
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:剝皮亭納涼: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Bopitai nai liang 吟草.5a
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:點鬼壇飯僧: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Dianguitan fan seng 吟草.5b
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:惡狗村踏青: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Egoucun ta qing 吟草.5b
詩 shi: 昔人有作冥中八景者戲擬八首:血污池垂釣: Xi ren you zuo ming zhong ba jing zhe xi ni ba shou:Xuewuchi chui diao 吟草.5b
詩 shi: 送鄭寄母歸甯揚州(三首): Song zheng ji mu gui ning Yangzhou (san shou) 吟草.6a
詩 shi: 重遊蔣氏花園憶鄭世妹(三首): Chong you Jiang shi hua yuan yi Zheng shi mei (san shou) 吟草.6a
詩 shi: 玉人來遲蘊華姊不至(四首): Yu ren lai chi Yunhua zi bu zhi (si shou) 吟草.6b
詩 shi: 張夏道中: Zhangxia dao zhong 吟草.7a
詩 shi: 泰安道中遇雨(二首): Taian dao zhong yu yu (er shou) 吟草.7a
詩 shi: 野眺: Ye tiao 吟草.7b
詩 shi: 早發新莊嶺(二首): Zao fa Xinzhuang ling (er shou) 吟草.7b
詩 shi: 歸途遇雪: Gui tu yu xue 吟草.8a
詩 shi: 題牽車圖(三首): Ti qian che tu (san shou) 吟草.8a
詩 shi: 送鄭二三世妹赴揚州: Song Zheng er san shi mei fu Yangzhou 吟草.8b
68 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )