Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Kejia]

陳克家﹐清嘉慶至咸豐人﹐男﹐字子剛﹐號梁叔﹐吳縣人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Chen Kejia

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳克家 Chen Kejia﹕
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
詩 shi: 又[題學隸圖] 用四農師韻: You [Ti Xue li tu] yong Sinong shi yun 2.4a
詩 shi: 又[題花裏寫詩圖] : You [Ti Hua li xie shi tu] 2.12a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )