Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
張印(1832-1872)﹐女﹐字月潭﹐潼關人(今陕西潼關)

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 張印 ﹕
In 繭窩遺詩:三卷(清張印撰)。民國三年(1914) 利福公司鉛印本 Jian wo yi shi: 3 juan (by Zhang Yin, Qing dynasty)
詩 shi: 夏日喜涼: Xia ri xi liang 1.1a
詩 shi: 雨夜: Yu ye 1.1a
詩 shi: 陶然亭望西山同聽庵七兄作: Tao ran ting wang Xi shan tong Ting an qi xiong zuo 1.1a
詩 shi: 王昭君: Wang Zhaojun 1.1b
詩 shi: 學詩(時讀班婕妤紈扇詞): Xue shi (shi du Ban Jieyu Wan shan ci) 1.1b
詩 shi: 游臥佛寺侍母及五兄七兄: You Wo fo si shi mu ji wu xiong qi xiong 1.2a
詩 shi: 西山: Xi shan 1.2a
詩 shi: 碧雲寺: Bi yun si 1.2a
詩 shi: 庭中百合忽枯詩以寄慨: Ting zhong bai he hu ku shi yi ji kai 1.2b
詩 shi: 芭蕉: Ba jiao 1.2b
詩 shi: 九日: Jiu ri 1.2b
詩 shi: 寫蘭: Xie lan 1.3a
詩 shi: 讀班大家傳有感: Du Ban da jia zhuan you gan 1.3a
詩 shi: 病目: Bing mu 1.3b
詩 shi: 夫子植海棠於寄園詩以紀之翌日復以二株置庭前索余作因次元韻: Fu zi zhi hai tang yu Ji yuan shi yi ji zhi yi ri fu yi er zhu zhi ting qian suo yu zuo yin ci yuan yun 1.3b
詩 shi: 讀蔡文姬十八拍(二首): Du Cai wenji Shi ba pai (er shou) 1.4a
詩 shi: 訪陳氏嫂不遇: Fang Chen shi sao bu yu 1.4a
詩 shi: 呂后: Lü hou 1.4b
詩 shi: 春日寄興: Chun ri ji xing 1.4b
詩 shi: 春暖: Chun nuan 1.4b
詩 shi: 納涼(三首): Na liang (san shou) 1.4b
詩 shi: 貧女行示女: Pin nü xing shi nü 1.5a
詩 shi: 豐臺芍藥(四首): Feng tai shao yao (si shou) 1.5b
詩 shi: 重遊陶然亭: Chong you Tao ran ting 1.5b
詩 shi: 虞美人: Yu mei ren 1.6a
詩 shi: 今朝呈外: Jin zhao cheng wai 1.6a
詩 shi: 惜花: Xi hua 1.6a
詩 shi: 春曉: Chun xiao 1.6b
詩 shi: 送春: Song chun 1.6b
詩 shi: 夫子為述閩中甲午大水即用紀事元韻: Fu zi wei shu Minzhong jia wu da shui ji yong ji shi yuan yun 1.7a
詩 shi: 中秋懷劉氏姊: Zhong qiu huai Liu shi zi 1.7b
詩 shi: 送外赴盧溝橋抽查漕糧: Song wai fu Lu gou qiao chou cha cao liang 1.8a
詩 shi: 聞圓明園火酒後感賦: Wen Yuan ming yuan huo jiu hou gan fu 1.8b
詩 shi: 新柳(四首): Xin liu (si shou) 1.8b
詩 shi: 衰柳(四首): Shuai liu (si shou) 1.9b
詩 shi: 夫子九日遊黑窰廠歸以詩見示作此廣之: Fu zi jiu ri you hei yao chang gui yi shi jian shi zuo ci guang zhi 1.10a
237 poem(s) (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )