Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ma Yanreng]

馬延礽﹐男﹐桐城人(今安徽桐城)

Search the China Biographical Database for further information on Ma Yanreng

[show details]

[hide texts]
Writings of 馬延礽 Ma Yanreng﹕
In 馬孝女遺集:六卷(清馬延淑撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本 Ma xiao nü yi ji:6 juan (by Ma Yanshu, Qing Dynasty)
文﹕記 Wen: Ji: 堂妹延淑孝行記: Tang mei Yanshu xiao xing ji 孝行記.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )