Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Yuanqi]

吳元麒﹐清人﹐男﹐桐城人(今安徽桐城)

Search the China Biographical Database for further information on Wu Yuanqi

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳元麒 Wu Yuanqi﹕
In 馬孝女遺集:六卷(清馬延淑撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本 Ma xiao nü yi ji:6 juan (by Ma Yanshu, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 代選馬氏孝女延淑文稿序: Dai xuan Ma shi xiao nü Yanshu wen gao xu 序2.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )