Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Fan]

張蘩﹐清初人﹐女﹐字采于﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《衡棲集》。蘇州府志﹐擷芳集﹐本朝名媛詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有尤同序﹐岑巘跋。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Fan

[show details]

[hide texts]
Writings of 張蘩 Zhang Fan﹕
In 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本 Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
詩 shi: 舟行不寐有懷兩從子舍: Zhou xing bu mei you huai liang zong zi she 1.11a
詩 shi: 憶姪女: Yi zhi nü 3.5a
詩 shi: 和熊滌菴原韻: He Xiong Di'an yuan yun 3.5b
詩 shi: 初夏喜大人到舍: Chu xia xi da ren dao she 4.6b
詩 shi: 高陽閨秀遠惠綵花乞畫賦此致謝: Gaoyang gui xiu Yuanhui Caihua qi hua fu ci zhi xie 4.7a
詩 shi: 贈銀筆: Zeng yin bi 4.7b
詩 shi: 戲為外子撥悶: Xi wei wai zi bo men 4.7b
詩 shi: 錄詩呈尤悔菴并謝惠新詞: Lu shi cheng You Huian bing xie hui xin ci 4.8a
詩 shi: 艷思古意(二首): Yan si gu yi 5.2b
詩 shi: 閨友出袖中香帕索詩戲贈: Gui you chu xiu zhong xiang pa suo shi xi zeng 6.6b
詩 shi: 柳: Liu 6.7a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 戲為外子撥悶: Xi wei wai zi bo men 2.14a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 清平樂﹕憶妹 Qing ping le﹕Yi mei 1.15b
詞 ci: 江城子﹕久雨憶滌菴姊 Jiang cheng zi﹕Jiu yu yi Di'an zi 1.15b
詞 ci: 沁園春﹕煙 Qin yuan chun﹕Yan 1.16a
15 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )