Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Jingzhong]

許景鐘﹐清人﹐男﹐平湖人(今浙江平湖)

Search the China Biographical Database for further information on Xu Jingzhong

[show details]

[hide texts]
Writings of 許景鐘 Xu Jingzhong﹕
In 琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本 Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty)
文﹕識 Wen: Zhi: 書琴韻樓詩後: Shu Qin yun lou shi hou 書琴韻樓詩後.1a
詩 shi: 悼亡(五首): Dao wang (wu shou) 附錄.3a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )