Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Tingzhao]

朱庭照﹐清乾隆嘉慶人﹐男﹐字慶韶﹐號少雲﹐吳江人(今江蘇吳江)。《江蘇藝文志 蘇州卷·第三分冊》吳江市.清有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Tingzhao

[show details]

[hide texts]
Writings of 朱庭照 Zhu Tingzhao﹕
In 珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。 Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)
文﹕祭文 Wen: Ji wen: 祭歸東海亡女文: Ji gui Dong Hai wang nü wen 祭文.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )