Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang Xuan]

黃璇﹐清咸豐同治光緒人﹐女﹐字韻桐﹐南海人(今廣東廣州)。Related Materials: 著有 《紫藤花館詩集》。

Search the China Biographical Database for further information on Huang Xuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 黃璇 Huang Xuan﹕
In 紫藤花館詩:一卷(清黃璇撰)。光緒四年(1878)刻本 Zi teng hua guan shi:1 juan (by Huang Xuan, Qing Dynasty)
詩 shi: 春閨: Chun gui 詩.1a
詩 shi: 蕉(二首): Jiao (er shou) 詩.1a
詩 shi: 槐(二首): Huai (er shou) 詩.1b
詩 shi: 松(二首): Song (er shou) 詩.1b
詩 shi: 新筍(二首): Xin sun (er shou) 詩.2a
詩 shi: 桐(二首): Tong (er shou) 詩.2a
詩 shi: 新筍(二首): Xin sun (er shou) 詩.2b
詩 shi: 浮萍(二首): Fu ping (er shou) 詩.2b
詩 shi: 莓苔: Mei tai 詩.2b
詩 shi: 秋夜遣懷: Qiu ye qian huai 詩.3a
詩 shi: 深秋夜景: Shen qiu ye jing 詩.3a
詩 shi: 春曉: Chun xiao 詩.3b
詩 shi: 憶故園: Yi gu yuan 詩.3b
詩 shi: 蛾眉: E mei 詩.3b
詩 shi: 白梅: Bai mei 詩.4a
詩 shi: 紅梅: Hong mei 詩.4a
詩 shi: 綠萼梅: Lü e mei 詩.4b
詩 shi: 由增城遷居東滘留別園林: You Zengcheng qian ju Dongjiao liu bie yuan lin 詩.4b
詩 shi: 江中阻雨泊艇候潮: Jiang zhong zu yu bo ting hou chao 詩.4b
詩 shi: 到東滘: Dao Dongjiao 詩.5a
詩 shi: 寒夜即景與外聯句: Han ye ji jing yu wai lian ju 詩.5a
詩 shi: 重陽後五日挑燈夜坐與外共賦紅菊各一首: Chong yang hou wu ri tiao deng ye zuo yu wai gong fu hong ju ge yi shou 詩.5b
詩 shi: 輓寅卿家二兄(四首): Wan Yinqing jia er xiong (si shou) 詩.6a
22 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )