Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
金夢蘭(1757-1803年後)﹐女﹐字香甦。Related Materials: 著有 《淨香居詩草》《淨香居題畫詩》。《崑山徐氏書目》有著錄。有翁方綱,吳鼒。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 金夢蘭 ﹕
In 淨香居詩草:一卷,淨香居題畫詩詞附:一卷(清金夢蘭撰)。 Fu xiang ju shi cao:1 juan, Fu xiang ju ti hua shi ci fu:1 juan (by Jin Menglan, Qing Dynasty)
詩 shi: 月夜思亲: Yue ye si jin 詩草.1a
詩 shi: 春莫思家作: Chun mu si jia zuo 詩草.1a
詩 shi: 觀柙中豹感賦: Guan xia zhong bao gan fu 詩草.1b
詩 shi: 寄妹: Ji mei 詩草.1b
詩 shi: 觀柙中豹感賦: Guan xia zhong bao gan fu 詩草.2a
詩 shi: 試茶: Shi cha 詩草.2a
詩 shi: 憶繡園: Yi Xiu yuan 詩草.2a
詩 shi: 施家橋阻雨(二首): Shi jia qiao zu yu (er shou) 詩草.2a
詩 shi: 月夕(二首): Yue xi (er shou) 詩草.2b
詩 shi: 與妹弈: Yu mei yi 詩草.3a
詩 shi: 月夜鼓琴: Yue ye gu qin 詩草.3a
詩 shi: 村居秋夜: Cun ju qiu ye 詩草.3b
詩 shi: 杏花: Xing hua 詩草.4a
詩 shi: 清晝: Qing zhou 詩草.4a
詩 shi: 花朝後閑眺: Hua zhao hou xian tiao 詩草.4b
詩 shi: 寫懷: Xie huai 詩草.4b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 詩草.5a
詩 shi: 和合肥女史許燕珍秋柳韻十之六(六首): He Hefei nü shi Xu Yanqiu Qiu liu yun shi zhi liu (liu shou) 詩草.5a
詩 shi: 石榴三月試花: Shi liu san yue shi hua 詩草.6a
詩 shi: 春晴: Chun qing 詩草.6a
詩 shi: 夜坐: Ye zuo 詩草.6b
詩 shi: 賦得新月涵溪水畫眉: Fu de xin yue Han xi shui hua mei 詩草.6b
詩 shi: 哭外祖秀園先生(八首): Ku wai zu Xiuyuan xian sheng (ba shou) 詩草.7a
詩 shi: 舟發皖江: Zhou fa Wan jiang 詩草.8a
詩 shi: 舟過荻港: Zhou guo di gang 詩草.8a
詩 shi: 舟行偶側瓶酒半傾夫子笑曰此坡公所謂青州從事化為烏有先生矣戲占一絕: Zhou xing ou ce ping jiu ban qing fu zi xiao yue ci Po gong suo wei Qing zhou cong shi hua wei Wu you xian sheng yi xi zhan yi jue 詩草.8b
詩 shi: 過關口作: Guo Guankou zuo 詩草.8b
詩 shi: 東阿道中山色甚佳前人詩所謂穀城山好青如黛是也為賦一絕: Dong'e dao zhong shan se shen jia qian ren shi suo wei gu cheng shan hao qing ru dai shi ye wei fu yi jue 詩草.9a
詩 shi: 哭表妹懷姑: Ku biao mei huai gu 詩草.9a
詩 shi: 秋日思家: Qiu ri si jia 詩草.9b
詩 shi: 春寒夜坐: Chun han ye zuo 詩草.9b
詩 shi: 送青衢三舅氏歸里即和留別原韻(二首): Song Qingqu san jiu shi gui li ji he liu bie yuan yun (er shou) 詩草.9b
詩 shi: 癸丑元旦呈夫子: Gui chou yuan dan cheng fu zi 詩草.10a
詩 shi: 暮春: Mu chun 詩草.10b
詩 shi: 和漱芳女史白桃花韻: He Shufang nü shi bai tao hua yun 詩草.10b
163 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )