Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
陳葆貞﹐清嘉慶道光人﹐女﹐字靜宜﹐嘉善人(今浙江嘉善)。Related Materials: 著有 《綺餘室吟草》。《嘉善縣志》《兩浙輶軒續錄》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳葆貞 ﹕
In 綺餘書室詩稿:一卷(清陳葆貞撰)。清道光咸豐年間(1821-1861)抄本 Qi yu shu shi shi gao:1 juan (by Chen Baozhen, Qing Dynasty)
詩 shi: 夏日偶成: Xia ri ou cheng 詩稿.1a
詩 shi: 四月廿一日自玉山過嶺至常山書寄大嫂暨二姊: Si yue nian yi ri zi Yushan guo ling zhi Changshan shu ji da sao ji er zi 詩稿.1b
詩 shi: 李鄴侯: Li Yehou 詩稿.1b
詩 shi: 七夕詞為賓州陸氏女作(五首): Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou) 詩稿.2a
詩 shi: 代題幽篁獨坐圖: Dai ti You huang du zuo tu 詩稿.2a
詩 shi: 四月廿一日自玉山過嶺至常山書寄大嫂暨二姊: Si yue nian yi ri zi Yushan guo ling zhi Changshan shu ji da sao ji er zi 詩稿.2a
詩 shi: 七夕詞為賓州陸氏女作(五首): Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou) 詩稿.2b
詩 shi: 聞雁有懷大兄: Wen yan you huai da xiong 詩稿.3a
詩 shi: 春日送外子赴粵: Chun ri song wai zi fu Yue 詩稿.3a
詩 shi: 七夕詞為賓州陸氏女作(五首): Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou) 詩稿.3a
詩 shi: 秋夜對月有懷外子(二首): Qiu ye dui yue you huai wai zi (er shou) 詩稿.3b
詩 shi: 聞雁有懷大兄: Wen yan you huai da xiong 詩稿.3b
詩 shi: 聞粵中有警寄外(二首): Wen Yue zhong you jing ji wai (er shou) 詩稿.4a
詩 shi: 秋夜對月有懷外子(二首): Qiu ye dui yue you huai wai zi (er shou) 詩稿.4a
詩 shi: 汪湘華三妹將之江右省親索詩送別賦贈二首: Wang Xianghua san mei jiang zhi jiang you xing qin suo shi song bie fu zeng er shou 詩稿.4b
詩 shi: 聞粵中有警寄外(二首): Wen Yue zhong you jing ji wai (er shou) 詩稿.4b
詩 shi: 卓文君: Zhuo Wenjun 詩稿.5a
詩 shi: 王陵母: Wang Ling mu 詩稿.5a
詩 shi: 汪湘華三妹將之江右省親索詩送別賦贈二首: Wang Xianghua san mei jiang zhi jiang you xing qin suo shi song bie fu zeng er shou 詩稿.5a
詩 shi: 楊太真: Yang Taizhen 詩稿.5b
詩 shi: 王昭君: Wang Zhaojun 詩稿.5b
詩 shi: 卓文君: Zhuo Wenjun 詩稿.5b
詩 shi: 秋日寄懷外子(四首): Qiu ri ji huai wai zi (si shou) 詩稿.6a
詩 shi: 書吳梅村先生詩後: Shu Wu Meicun xian sheng shi hou 詩稿.6a
詩 shi: 楊太真: Yang Taizhen 詩稿.6a
詩 shi: 秋日寄懷外子(四首): Qiu ri ji huai wai zi (si shou) 詩稿.6b
詩 shi: 茝兒年四歲性好識字戲作數語示之: Chai er nian si sui xing hao shi zi xi zuo shu yu shi zhi 詩稿.7b
詩 shi: 肖梅姪屬題美人捲簾圖(二首): Xiao Mei zhi zhu ti Mei ren juan lian tu (er shou) 詩稿.7b
詩 shi: 窺鏡有感: Kui jing you gan 詩稿.8a
詩 shi: 茝兒年四歲性好識字戲作數語示之: Chai er nian si sui xing hao shi zi xi zuo shu yu shi zhi 詩稿.8a
詩 shi: 保陽寓中作示外子(三首): Baoyang yu zhong zuo shi wai zi (san shou) 詩稿.8b
詩 shi: 征人怨擬古: Zheng ren yuan ni gu 詩稿.8b
詩 shi: 窺鏡有感: Kui jing you gan 詩稿.8b
詩 shi: 保陽寓中作示外子(三首): Baoyang yu zhong zuo shi wai zi (san shou) 詩稿.9a
In 綺餘室吟草:一卷(清陳葆貞撰)。清同治十三年(1874)嫏嬛別館刻本 Qi yu shi yin cao: 1 juan (by Chen Baozhen, Qing dynasty)
詩 shi: 夏日偶成: Xia ri ou cheng 吟草.1a
詩 shi: 保陽旅寓書懷: Baoyang lü yu shu huai 吟草.1a
詩 shi: 乙卯冬送外南旋: Yi mao dong song wai nan xuan 吟草.2a
詩 shi: 雜詩二首: Za shi er shou 吟草.2b
詩 shi: 舟中月夜: Zhou zhong yue ye 吟草.3a
詩 shi: 秋夜對月憶外: Qiu ye dui yue yi wai 吟草.3a
詩 shi: 聞粵警寄外: Wen Yue jing ji wai 吟草.3b
詩 shi: 感懷二首: Gan huai er shou 吟草.3b
47 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )