Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang shi]

張氏﹐清人﹐女﹐潛江人(今湖北潛江)。Related Materials: 著有 閨中雜詠。湖北通志﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang shi

[show details]

[hide texts]
Writings of 張氏 Zhang shi﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 絕句: Jue ju 6.4b
In 古香室稿:二卷(清張聲琇撰)。清(1644-1911)抄本 Gu xiang shi gao: 2 juan (by Zhang Shengxiu, Qing dynasty)
詩 shi: 夔州懷古: Kuizhou huai gu 古香室稿.4a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )