Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Song Shuji]

宋淑吉﹐清嘉慶道光人﹐女﹐蘇州人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Song Shuji

[show details]

[hide texts]
Writings of 宋淑吉 Song Shuji﹕
In 繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印 Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 繪圖續再生緣序: Hui tu xu zai sheng yuan xu 宋淑吉序1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )