Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hou Zhi]

侯芝(約1760-約1829)﹐女﹐字香葉﹐上元人(今江蘇南京)。《歷代婦女著作考》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Hou Zhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 侯芝 Hou Zhi﹕
In 繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印 Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)
詩 shi: 繪圖續再生緣題詞: Hui tu xu zai sheng yuan ti ci 題詞
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉: Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang 卷一1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽: Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang 卷二1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三回 慟終天夫婦雙廬墓 憐苦節琴瑟兩參商: Di san hui Tong zhong tian fu fu shuang lu mu Lian gu jie qin se liang shen shang 卷三1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第四回 進讒語元老使遼東 設情圈國舅拘宮院: Di si hui Jin chan yu yuan lao shi liao dong She qing quan guo jiu ju gong yuan 卷四1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第五回 臣孤寂上皇起世外 救忠良太后出南宮: Di wu hui Chen gu ji shang huang qi shi wai Jiu zhong liang tai hou chu nan gong 卷五1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第六回 忠報國藥籠救主 義投監襁褓撫兒: Di liu hui Zhong bao guo yao long jiu zhu Yi tou jian qiang bao fu er 卷六1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第七回 走天涯黃冠攜幼子 祭法場墨絰救忠臣: Di qi hui Zou tian ya huang guan xie you zi Ji fa chang mo die jiu zhong chen 卷七12a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第八回 絕天性南內禁親娘 愛風流東村留假女: Di ba hui Jue tian xing nan nei jin qin niang Ai feng liu dong cun liu jia nü 卷八1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第九回 全節義簉室投河 貪財寶虔婆飼虎: Di jiu hui Quan jie yi zao shi tou he Tan cai bao qian po si hu 卷九1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十回 離間計逆豎入圈套 反國政昆仲別青宮: Di shi hui Li jian ji ni shu ru quan tao Fan guo zheng kun zhong bie qing gong 卷十1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十一回 徹珠簾右后歸政 獻玉璽聖母臨朝: Di shi yi hui Che zhu lian you hou gui zheng Xian yu xi sheng mu lin chao 卷十一1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十二回 觀乾象漢趙起兵 奮思勇駙馬捉叛: Di shi er hui Guan qian xiang zhan zhao qi bing Fen si yong fu ma zhuo pan 卷十二1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十三回 擒叛逆南內小團圓 返正統金鑾人歡喜: Di shi san hui Qin pan ni nan nei xiao tuan yuan Fan zheng tong jin luan ren huan xi 卷十三1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十四回 戀君思白衣出品 釋宿怨黑夜昇天: Di shi si hui Lian jun si bai yi chu pin Shi su yuan hei ye sheng tian 卷十四4b
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十五回 持慧劍海外建奇功 用唇槍帳中斬叛逆: Di shi wu hui Chi hui jian hai wai jian qi gong Yong chun qiang zhang zhong zhan pan ni 卷十五1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十六回 斬情關一心清淨界 慶南宮重描百美圖: Di shi liu hui Zhan qing guan yi xin qing jing jie Qing nan gong chong miao bai mei tu 卷十六1a
In 再生緣全傳: 二十卷八十回(清侯芝改訂)。同治壬申孟春重刊 Zai sheng yuan quan zhuan: 20 juan 80 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 再生緣全傳序: Zai sheng yuan quan zhuan xu 香葉閣主人序2b
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 東斗君雲霄被謫: Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 卷一5b
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 皇甫敬麟鳳雙生: Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng 卷一14a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三回 為求婚挾嫌構禍: Di san hui Wei qiu hun xie xian gou huo 卷一37a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第四回 因踐夢救難許身: Di si hui Yin jian meng jiu nan xu shen 卷一52a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第五回 恃國丈誣害長臣: Di wu hui Shi guo zhang wu hai chang chen 卷二1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第六回 被妖僧擒拿主將: Di liu hui Bei yao seng qin na zhu jiang 卷二17a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第七回 王公子法網逃生: Di qi hui Wang gong zi fa wang tao sheng 卷二37a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第八回 尹夫人囚車被劫: Di ba hui Yin fu ren qiu che bei jie 卷二70a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第九回 韋寨主裙釵結義: Di jiu hui Wei zhai zhu qun chai jie yi 卷三1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十回 孟鄜君花燭潛逃: Di shi hui Meng fu jun hua zhu qian tao 卷三27a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十一回 華堂客佩紫衣朱: Di shi yi hui Hua tang ke pei zi yi zhu 卷三59a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十二回 墜樓人珠沉玉碎: Di shi er hui Zhui lou ren zhu chen yu sui 卷三68a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十三回 官船內情收義女: Di shi san hui Guan chuan nei qing shou yi nü 卷四1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十四回 旅店中受繼佳兒: Di shi si hui Lü dian zhong shou ji jia er 卷四15a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十五回 閨閣人男裝奪解: Di shi wu hui Gui ge ren nan zhuang duo jie 卷四39a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十六回 貔虎師陣敗遭擒: Di shi liu hui Pi hu shi zhen bai zao qin 卷四68a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十七回 酈狀元假偕伉儷: Di shi qi hui Li zhuang yuan jia xie kang li 卷五1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十八回 崔公子巧訂姻緣: Di shi ba hui Cui gong zi qiao ding yin yuan 卷五37a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十九回 依舊家雪貞迨吉: Di shi jiu hui Yi jiu jia xue zhen dai ji 卷五57a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十回 避尼庵燕玉全貞: Di er shi hui Bi ni an yan yu quan zhen 卷五65a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十一回 繼父母封誥邀榮: Di er shi yi hui Ji fu mu feng gao yao rong 卷六1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十二回 義昆季英雄應募: Di er shi er hui Yi kun ji ying xiong ying mu 卷六33a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十三回 卦將甲為中金錢 第二十四回 受真傳能飛寶劍: Di er shi san hui Gua jiang jia wei zhong jin qian Di er shi si hui Shou zhen chuan neng fei bao jian 卷六62a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十五回 偽軍師知廢知興: Di er shi wu hui Wei jun shi zhi fei zhi xing 卷七1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十六回 貞義女全中全孝 : Di er shi liu hui Zhen yi nü quan zhong quan xiao 卷七16a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十七回 細柳營慶賞團圓: Di er shi qi hui Xi liu ying qing shang tuan yuan 卷七44a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十八回 金鑾殿申明冤抑: Di er shi ba hui Jin luan dian shen ming yuan yi 卷七67a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二十九回 征東將奏凱回朝: Di er shi jiu hui Zheng dong jiang zou kai hui chao 卷八1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三十回 劉國丈全家下獄: Di san shi hui Liu guo zhang quan jia xia yu 卷八26a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三十一回 將功臣並賜良姻: Di san shi yi hui Jiang gong chen bing ci liang yin 卷八42a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三十二回 娶皇妃更聯美眷: Di san shi er hui Qu huang fei geng lian mei juan 卷八56a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三十三回 救爹娘燕王登程: Di san shi san hui Jiu die niang yan wang deng cheng 卷九1a
98 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )