Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Bixia]

施碧霞﹐明末清初人﹐女﹐貴池人(今安徽貴池)

Search the China Biographical Database for further information on Shi Bixia

[show details]

[hide texts]
Writings of 施碧霞 Shi Bixia﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 讀懷仙誌: Du Huai xian zhi 卷二34a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )