Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Su Xingxiang]

蘇興祥﹐明末清初人﹐男﹐字國兆﹐南海人(今廣東廣州)

Search the China Biographical Database for further information on Su Xingxiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 蘇興祥 Su Xingxiang﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 花冢弔張䴡人: Hua zhong diao Zhang li ren 卷二30b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )