Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Kong Wensheng]

孔聞聖﹐明末清初人﹐男﹐字公時﹐番禺人(今廣東番禺)

Search the China Biographical Database for further information on Kong Wensheng

[show details]

[hide texts]
Writings of 孔聞聖 Kong Wensheng﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 梅坳題石: Mei ao ti shi 卷二15a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )