Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Yuanli]

劉元藜﹐明末清初人﹐男﹐字啓疇﹐又名言明﹐閩縣人(今福建福州)

Search the China Biographical Database for further information on Liu Yuanli

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉元藜 Liu Yuanli﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 梅坳題石: Mei ao ti shi 卷二14b
詩 shi: 其二(梅坳題石): Qi er(mei ao ti shi) 卷二14b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )