Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Mei]

周梅﹐明末清初人﹐男﹐字梅映﹐蘇州人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Mei

[show details]

[hide texts]
Writings of 周梅 Zhou Mei﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 懷仙志: Huai xian zhi 卷二4a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )