Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Su Zhi]

蘇秩﹐明末清初人﹐男﹐字穉恭﹐順德人(今廣東順德)

Search the China Biographical Database for further information on Su Zhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 蘇秩 Su Zhi﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 懷仙志: Huai xian zhi 卷二3a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )