Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Wei]

許蔚﹐清嘉慶人﹐男﹐吳江人(今江蘇吳江)

Search the China Biographical Database for further information on Xu Wei

[show details]

[hide texts]
Writings of 許蔚 Xu Wei﹕
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
詩 shi: 題詞(二首): Ti ci (er shou) 題詞11b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )