Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Xu]

陳栩(1879-1940)﹐男﹐字昆叔﹐號蜨仙﹐又名天虛我生﹐錢塘人(今浙江杭州)

Search the China Biographical Database for further information on Chen Xu

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳栩 Chen Xu﹕
In 錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本 Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 奉題錦霞閣詩詞集調寄邁陂塘: Feng ti Jin xia ge shi ci ji diao ji mai po tang 題辭8a
In 彝罌詞:一卷(清溫匋撰) 。民國鉛印本 Yi ying ci: 1 juan (by Wen Tao, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 彝罌詞序: Yi ying ci xu 序2.1a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )