Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ning Benyu]

寧本瑜(1855-?)﹐男﹐字琯香﹐號昆圃﹐休寧人(今安徽休寧)

Search the China Biographical Database for further information on Ning Benyu

[show details]

[hide texts]
Writings of 寧本瑜 Ning Benyu﹕
In 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。 Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 甯本瑜題詞: Ning Benyu ti ci 題詞: 3b
In 佩珊珊室詩存:一卷(清王紉佩撰)。光緒十九年(1893)刊本 Pei shan shan shi shi cun:1 jun (Wang Renpei, Qing dynasty)
詩 shi: 題辭(三首): Ti ci (san shou) 題辭3a
In 篋存詩稿:三卷(清倪瑞璿撰)。清道光十一年(1831)宿遷曹嘉刻本 Qie cun shi gao: 3 juan (by Ni Ruixuan, Qing dynasty)
詩 shi: 代夫子門人劉允昭輓鄒給諫: Dai fu zi men ren Liu Yunzhao wan Zou Jijian 2.11a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )