Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Yuejuan]

劉月娟(1898-?)﹐女﹐字瑤仙﹐番禺人(今廣東番禺)。Related Materials: 著有 《倚雲樓詩鈔》一卷。《廣東女子藝文考》有著錄。有李學溶序。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Yuejuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉月娟 Liu Yuejuan﹕
In 倚雲樓詩鈔:一卷(清劉月娟撰)。民國元年(1912)刻本 Yi yun lou shi chao: yi juan (Qing Liu Yuejuan zhuan)
詩 shi: 詠燕: Yong yan 詩鈔1a
詩 shi: 山居: Shan ju 詩鈔1a
詩 shi: 林亭: Lin Ting 詩鈔1b
詩 shi: 酒樓: Jiu lou 詩鈔1b
詩 shi: 卽景: Ji jing 詩鈔1b
詩 shi: 夕陽: Xi yang 詩鈔2a
詩 shi: 夜歸: Ye gui 詩鈔2a
詩 shi: 清明: Qing ming 詩鈔2a
詩 shi: 夏日卽事: Xia ri ji shi 詩鈔2b
詩 shi: 夏日遣興: Xia ri qian xing 詩鈔2b
詩 shi: 晚眺: Wan tiao 詩鈔3a
詩 shi: 納涼: Na liang 詩鈔3a
詩 shi: 書窗: Shu chuang 詩鈔3a
詩 shi: 漁舟: Yu zhou 詩鈔3b
詩 shi: 荷池: He chi 詩鈔3b
詩 shi: 白蓮: Bai lian 詩鈔3b
詩 shi: 荔灣竹枝詞: Li wan zhu zhi ci 詩鈔4a
詩 shi: 閏六月十九夜雨餘偶詠: Run liu yue shi jiu ri ye yu yu ou yong 詩鈔4b
詩 shi: 新月偶成: Xin yue ou cheng 詩鈔4b
詩 shi: 晚粧: Wan zhuang 詩鈔5a
詩 shi: 七夕: Qi xi 詩鈔5a
詩 shi: 中秋夜粵秀山玩月: Zhong qiu ye Yue xiu shan wan yue 詩鈔5b
詩 shi: 前題: Qian ti 詩鈔6a
詩 shi: 秋閨和韻: Qiu gui he yun 詩鈔7a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 詩鈔7b
詩 shi: 秋日遣興: Qiu ri qian xing 詩鈔8a
詩 shi: 十四夜讀偶咏: Shi si ye du ou yong 詩鈔8a
詩 shi: 蟬: Chan 詩鈔8b
詩 shi: 雁: Yan 詩鈔8b
詩 shi: 賞菊: Shang ju 詩鈔8b
詩 shi: 九日登高: Jiu ri deng gao 詩鈔9a
詩 shi: 漁夫: Yu fu 詩鈔9a
詩 shi: 樵父: Qiao fu 詩鈔9a
詩 shi: 秋牡丹: Qiu mu dan 詩鈔9b
詩 shi: 咏梅: Yong mei 詩鈔9b
詩 shi: 水仙: Shui xian 詩鈔10a
詩 shi: 送文人從軍: Song wen ren cong jun 詩鈔10a
91 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )