Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Xiuzhen]

許秀貞﹐清人﹐女﹐字芝仙﹐金筑人(今貴陽)。Related Materials: 著有 《棗香山房詩集》。《貴州通志》,《貴陽府志》,《販書偶記》有著錄。有周際華序,花詠春序﹐許西池跋,許子榆跋。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Xiuzhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 許秀貞 Xu Xiuzhen﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 立秋前一日: Li qiu qian yi ri 三.12a
詩 shi: 暮春: Mu chun 三.12b
In 棗香山房詩集:二卷(清許秀貞撰)。清道光二十六年(1846)丙午刻本 Zao xiang shan fang shi ji: 2 juan (by Xu Xiuzhen, Qing dynasty)
詩 shi: 香櫞花遵用家嚴韻: Xiang yuan hua zun yong jia yan yun 1.1a
詩 shi: 雪: Xue 1.1a
詩 shi: 塞上曲: Sai shang qu 1.1b
詩 shi: 臘梅花: La mei hua 1.1b
詩 shi: 贈文鸞嬸(二首): Zeng Wenluan shen (er shou) 1.1b
詩 shi: 南鄉道中(三首): Nan xiang dao zhong (san shou) 1.2a
詩 shi: 村夜(二首): Cun ye (er shou) 1.2b
詩 shi: 春日: Chun ri 1.2b
詩 shi: 夏日閒詠: Xia ri xian yong 1.3a
詩 shi: 恭跋家嚴六十小照(二首): Gong ba Jia yan liu shi xiao zhao (er shou) 1.3a
詩 shi: 庭桂作花為霜所損端臣三兄作詩慰之索和奉答: Ting gui zuo hua wei shuang suo sun Duanchen san xiong zuo shi wei zhi suo he feng da 1.3b
詩 shi: 秋夜曲(二首): Qiu ye qu (er shou) 1.3b
詩 shi: 伏生女: Fu sheng nü 1.4a
詩 shi: 衛夫人: Wei fu ren 1.4a
詩 shi: 孫夫人: Sun fu ren 1.4b
詩 shi: 虞姬: Yu ji 1.4b
詩 shi: 新月: Xin yue 1.4b
詩 shi: 除夕: Chu xi 1.5a
詩 shi: 花朝雨: Hua zhao yu 1.5a
詩 shi: 初三夜月: Chu san ye yue 1.5a
詩 shi: 春陰: Chun yin 1.5b
詩 shi: 南郊春望: Nan jiao chun wang 1.5b
詩 shi: 首夏二首: Shou xia er shou 1.6a
詩 shi: 倦繡吟: Juan xiu yin 1.6a
詩 shi: 雨後山窗納涼: Yu hou shan chuang na liang 1.6a
詩 shi: 魚盆內假山: Yu pen nei jia shan 1.6b
詩 shi: 漁夫詞(二首): Yu fu ci (er shou) 1.6b
詩 shi: 雨霽納涼: Yu ji na niang 1.7a
詩 shi: 登黔靈山絕頂: Deng Qian ling shan jue ding 1.7a
詩 shi: 擣衣詞(二首): Dao yi ci (er shou) 1.7b
詩 shi: 霽虹橋晚步(二首): Ji hong qiao wan bu (er shou) 1.7b
詩 shi: 秋日即事: Qiu ri ji shi 1.8a
詩 shi: 薄暮遊水月寺: Po mu you Shui yue si 1.8a
詩 shi: 登南嶽山用家嚴韻: Deng nan yue shan yong jia yan yun 1.8a
詩 shi: 暮秋寫懷: Mu qiu xie huai 1.8b
153 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )