Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qiu Lingxian]

裘凌仙(d.1906)﹐女﹐字筱芸﹐廣陵人(今江蘇揚州)。Related Materials: 著有 《明秋館集》。《續梁溪詩鈔》有著錄。有樊增祥序,朱瑞麟序﹐子秦聯元秦聯奎跋,女秦飛卿跋。

Search the China Biographical Database for further information on Qiu Lingxian

[show details]

[hide texts]
Writings of 裘凌仙 Qiu Lingxian﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 錢塘觀潮: Qiantang guan chao 一下.15a
詩 shi: 擬鐵簫道人歌: ni tie xiao dao ren ge 一下.15b
詩 shi: 晨起見庭桂被藤蘿束縛將枯詩以紀之: chen qi jian ting gui bei teng luo shu fu jiang ku shi yi ji zhi 一下.16a
詩 shi: 登武林門城樓: Deng Wulin men cheng lou 一下.16a
詩 shi: 讀佛經: du fo jing 一下.16b
詩 shi: 讀醫書: du yi shu 一下.16b
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕賦 Wen: Fu: 憤賦: Fen fu Page 289
In 明秋館集:詩一卷, 詞一卷(清裘凌仙撰)。民國排印本 Ming qiu guan ji: shi 1 juan, ci 1 juan (by Qiu Lingxian, Qing dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 自序: Zi xu Page 11
詩 shi: 秋夜: Qiu ye Page 23
詩 shi: 秋感: Qiu gan Page 23
詩 shi: 金塗塔: Jintu ta Page 24
詩 shi: 且園晚眺: Qieyuan wan tiao Page 24
詩 shi: 秋風: Qiu feng Page 25
詩 shi: 富春莫氏女擊賊歌 庚寅冬時馮公為富陽令: Fuchun Mo shi nü ji zei ge Gengyin dong shi Fenggong wei Fuyang ling Page 25
詩 shi: 西湖遇雨即景誌所見: Xi hu yu yu ji jing zhi suo jian Page 26
詩 shi: 題華荻秋先生楳里覆舟圖: Ti Hua diqiu xian sheng mei li fu zhou tu Page 27
詩 shi: 雨後望月 有序: Yu hou wang yue you xu Page 27
詩 shi: 秋夜曲: Qiu ye qu Page 28
詩 shi: 採蓮歌 童時所作記憶及之僅得四章: Cai lian ge tong shi suo zuo ji yi ji zhi jin de si zhang Page 29
詩 shi: 夜游: Ye you Page 29
詩 shi: 鐵券: Tie quan Page 29
詩 shi: 錢塘觀潮歌: Qiantang guan chao ge Page 30
詩 shi: 園居四時詞: Yuan ju si shi ci Page 30
詩 shi: 九月既望見雪歌以志異: Jiuyue ji wang jian xue ge yi zhi yi Page 31
詩 shi: 擬司馬溫公七國象棋戲局歌: Ni Sima wen gong qi guo xiang qi xi ju ge Page 32
詩 shi: 憶芝田: Yi zhi tian Page 32
詩 shi: 將之四明留別汪李二姊: Jiang zhi Siming liu bie wang li er zi Page 33
詩 shi: 山陰道中節婦坊: Shanyin dao zhong jie fu fang Page 34
詩 shi: 慨遇: Kai yu Page 34
詩 shi: 泊舟落帆亭: Bo zhou Luofan ting Page 35
詩 shi: 擬鐵簫道人歌 外子游秦中得鐵簫音清越每游輒與俱既可排悶兼以衛身因以鐵簫道人自名: Ni Tiexiao dao ren ge waizi you qinzhong de tie xiao yin qing yue mei you zhe yu ju ji ke pai men jian yi wei shen yin yi Tiexiao dao ren zi ming Page 35
詩 shi: 月當頭寄諸弟妹: Yue dang tou ji zhu di mei Page 36
詩 shi: 別離怨: Bie li yuan Page 36
詩 shi: 為婦難慰若仙表姊: Wei fu nan wei Ruoxian biao zi Page 37
詩 shi: 飛霞洞古樹行: Feixia dong gu shu xing Page 38
詩 shi: 蟹爪水仙: Xie zhua shuixian Page 39
詩 shi: 俠妓教忠: Xia ji jiao zhong Page 39
詩 shi: 香君守節: Xiangjun shou jie Page 40
詩 shi: 詠史五首: Yong shi wu shou Page 40
詩 shi: 淵明歸去辭歌: Yuanming gui qu ci ge Page 42
詩 shi: 遊雲棲寺: You Yunqi si Page 42
詩 shi: 孤篷雲海圖: Gu peng yun hai tu Page 42
詩 shi: 秋山走馬歌: Qiu shan zou ma ge Page 43
詩 shi: 撚梅步月歌: Nian mei bu yue ge Page 43
詩 shi: 暮春: Mu chun Page 44
詩 shi: 讀書謠: Du shu yao Page 44
詩 shi: 和元和女士反乞巧: He Yuanhe nü shi fan qi qiao Page 45
詩 shi: 秋夜與伯宜姊酌酒二首: Qiu ye yu bo yi zi zhuo jiu er shou Page 45
詩 shi: 贈別堯姝妹(二首): Zeng bie yao shu mei (er shou) Page 45
詩 shi: 靜坐: Jing zuo Page 46
319 poem(s) (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search

( Back )