Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Zhu]

章鑄﹐清人﹐男﹐金匱人(今江蘇無錫)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Zhu

[show details]

[hide texts]
Writings of 章鑄 Zhang Zhu﹕
In 紫藤蘿吟館遺集﹕一卷(清章婉儀撰)。清光緒二十一年(1895)刻本 Zi teng luo yin guan yi ji: 1 juan (by Zhang Wanyi, Qing dynasty)
對聯 dui lian: 挽聯: Wan lian 挽聯.2b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )