Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Jun]

章鈞﹐清人﹐男﹐金匱人(今江蘇無錫)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Jun

[show details]

[hide texts]
Writings of 章鈞 Zhang Jun﹕
In 紫藤蘿吟館遺集﹕一卷(清章婉儀撰)。清光緒二十一年(1895)刻本 Zi teng luo yin guan yi ji: 1 juan (by Zhang Wanyi, Qing dynasty)
對聯 dui lian: 挽聯: Wan lian 挽聯.2a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )