Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liang Jingzhang]

梁景璋﹐晚清人﹐男。

Search the China Biographical Database for further information on Liang Jingzhang

[show details]

[hide texts]
Writings of 梁景璋 Liang Jingzhang﹕
In 女學言行纂﹕三卷(清李晚芳撰)。乾隆五十二年丁未(1787)謐園藏版 Nü xue yan xing zhuan: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 女學言行纂序: Nü xue yan xing zuan xu 侄序.1a
文﹕識 Wen: Zhi: 愚兄景璋謹識: Yu xiong Jingzhang jin zhi 贈言.10a
文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming: 叔母李孺人墓誌銘: Shu mu Li ru ren mu zhi ming 贈言.12b
In 讀史管見﹕三卷(清李晚芳撰)。日本安政三年(1856)浪華書林群玉堂翻刻本 Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)
文﹕識 Wen: Zhi: 梁景璋識: Liang Jingzhang zhi 識.6a
In 讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本 Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)
文﹕識 Wen: Zhi: 識: Zhi 梁景璋識1a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )