Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Buyun]

補雲﹐清人﹐女﹐黃州人(今湖北黃岡)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Buyun

[show details]

[hide texts]
Writings of 補雲 Buyun﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 黃冠歸故鄉(七首): Huang Guan gui gu xiang 27.5a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )