Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Suxia]

陳素霞﹐清人﹐女﹐字輕煙﹐江寧人(今江蘇南京)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Suxia

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳素霞 Chen Suxia﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 春詞呈王夫人兼寄外君(七首): Chun ci cheng Wang fu ren jian ji wai jun 17.10a
詩 shi: 端望樓坐月聞絃: Duan wang lou zuo yue wen xian 17.11a
詩 shi: 蓼目水足: Liao mu shui zu 17.11a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )