Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Jingniang]

陳敬娘﹐女﹐字美中﹐江寧人(今江蘇南京)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Jingniang

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳敬娘 Chen Jingniang﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 答越中客: Da Yue zhong ke 13.6a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )